פוליסת ריסק

פוליסת ריסק היא למעשה ביטוח שאנו עושים עבור משפחתנו ולא עבור עצמנו. למעשה, המוטבים הרשמיים הם לרוב האישה והילדים, או כל שם אחר שבחרתם לרשום בפוליסה. הפיצוי החד הפעמי שניתן לבני המשפחה, הוא בהתאם לגובה הכיסוי שקבעתם מראש בעת רכישת הפוליסה.
חשוב לזכור, שמחירו של ביטוח ריסק אינו אחיד. הוא נקבע לפי פרמטרים שונים שכוללים את בריאותו של המבוטח, גילו ופרמטרים נוספים. בחלק מהביטוחים המחיר משתנה בכל שנה בהתאם להתקדמות הגיל ובחלקם, ניתן לרכוש ביטוח ריסק שהמחיר משתנה אחת לכמה שנים.
ישנם שלושה סוגי ביטחי ריסק עיקריים:
הראשון – ביטוח ריסק שמעניק כיסוי ביטוחי למקרי מוות, רק עד לגיל הנקוב בפוליסה. לדוגמא: אם ביטחתם את עצמכם עד גיל 70 למקרה של מוות בטרם עת, בהגיעם לגיל 70, תמה תקופת הביטוח ובמקרה של מוות, בני משפחתכם לא יהיו זכאים לפיצוי.
השני – בביטוח ריסק, תוכלו לבטח את עצמכם לא רק מפני מוות, אלא גם בעת גילוי מחלות קשות, בהתאם לרשימת המחלות השונות המופיעות באתר של כל חברות הביטוח. גם במקרה זה, גובה הפיצוי נקבע כבר בעת רכישת הפוליסה. גם סיומה של תקופת הביטוח הוא כפי שנקבע בפוליסה. גילוי המחלה לאחר סיומה של תקופת הביטוח, לא תזכה את המבוטח בפיצוי כלשהו.
השלישי – ביטוח ריסק לאובדן כושר עבודה, שבו המבוטח או המוטבים האחרים בפוליסה, מקבלים פיצוי במקרים שבהם המבוטח אינו יכול עוד להתפרנס. גם פוליסה זו תקפה עד לסכום הנקוב בפוליסה ועד לגיל שבו המבוטח ביטח את עצמו ואת יתר המוטבים בעת רכישת הפוליסה.
מתי ניתן להפעיל את הפוליסה? או מייד עם קרות המקרה הביטוחי, או מיד בתום תקופת הביטוח וללא קשר למצבו של המבוטח, או בהעברת קצבה חודשית במקרה של מוות. 

מעוניינים בייעוץ או ליווי ביטוחי? השאירו פרטים ונחזור אליכם